Повернутися
» » » Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації (для сайта)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації (для сайта)

З метою виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013 (далі - Положення), Приватне акціонерне товариство «Мелiтопольгаз» (далі - Емітент) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття особливої інформації, який було виявлено Емітентом самостійно 10.03.2021 року, а саме: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента».

 

Дата вчинення дії: 01.02.2021 року (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента).

Особлива інформація не була своєчасно розкрита з причини запроваджених обмежувальних заходів запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

 

Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента здійснено 10.03.2021 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива інформація: http://melgaz.com.ua/kompaniya/akcioneram/.

Розкриття інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів здійснено 10.03.2021 року.