Для Акціонерів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб та продовження повноважень членів правління емітента - Prodovzhennya-povnovazhen.pdf [53,68 Kb]

              - Prodovzhennya-povnovazhen.pdf.p7s [74,97 Kb]

 

 

 

Особлива інформація про цінні папери емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - Report.pdf [45,39 Kb]

                                  - Report.pdf.p7s [66,78 Kb]

Повідомлення про інформацію

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

 

Особлива інформація:

Інформація для акціонерів від 02.08.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента та інші рішення.

 

Перелік документів:

1. Prodovzhennya-povnovazhen.pdf [54,02 Kb]

2. Prodovzhennya-povnovazhen.pdf.p7s [21,38 Kb]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.

 

Текст документу - Rchna-nformacya-emtenta-cnih-paperv-za-2020-rk.pdf [1,01 Mb]

 

                         - Zvt-emtenta-cnnih-paperv-za-2020-rk.pdf.p7s [3,21 Kb]

Протокол про підсумки голосування 22.04.2021

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

22 квітня 2021 р.

 

Дата,  час і місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2020 року  10 година 00 хв., 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б. 47а, каб. 16.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2021 року.

Кворум загальних зборів:

 

Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 7 осіб, з яких 3 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 401 штука голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 401  голосу і складає 99,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто.

Повідомлення про інформацію

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Перелік документів:

 

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.04.21

   - Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta-22.04.21.pdf [48,71 Kb]

   - Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta-22.04.21.pdf.p7s [51,93 Kb]

 

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.04.21

   - Vdomost-pro-priynyattya-rshennya-pro-poperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnih-pravochinv-vd-22.04.21.pdf [45,4 Kb]

   - Vdomost-pro-priynyattya-rshennya-pro-poperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnih-pravochinv-vd-22.04.21.pdf.p7s [48,62 Kb]

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 16.04.2021р., надаємо наступну інформацію:

  • Загальна кількість простих іменних акцій – 2 194 800 ш.
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 998 641 шт.

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ Мелітопольгаз за 2020 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 05535349повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства).

 

Місцезнаходження Товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

 

Дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства: 22 квітня 2021 року о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а (адмін. будівля, 2 поверх, каб. №16), м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09:00, закінчення реєстрації – о 09 год. 45 хв.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: на 24:00 годину 16 квітня 2021 року.

 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації (для сайта)

З метою виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013 (далі - Положення), Приватне акціонерне товариство «Мелiтопольгаз» (далі - Емітент) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття особливої інформації, який було виявлено Емітентом самостійно 10.03.2021 року, а саме: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента».

 

Дата вчинення дії: 01.02.2021 року (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента).

Особлива інформація не була своєчасно розкрита з причини запроваджених обмежувальних заходів запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

 

Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента здійснено 10.03.2021 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива інформація: http://melgaz.com.ua/kompaniya/akcioneram/.

Розкриття інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів здійснено 10.03.2021 року.


Назад Вперед
Наверх