Компанія

Звіт пр виконання ІП станом на 01.04.2021

Звіт пр виконання ІП ПрАТ Мелітопольгаз за 2020 і 2021 роки станом на 01.04.2021

 

Перелік документів:

  1. ПрАТ Мелітопольгаз пояснювальна записка до зіту по ІП за 2020 рік на 01.04.2021 - PrAT-Meltopolgaz-poyasnyuvalna-zapiska-do-ztu-po-P-za-2020-rk-na-01.04.2021.doc [99,5 Kb]
  2. ПрАТ Мелітопольгаз звіт пр виконання ІП за 2020 р станом на 01.04.2021 - PrAT-Meltopolgaz-zvt-pr-vikonannya-P-za-2020-r-stanom-na-01.04.2021.xls [106 Kb]
  3. ПрАТ Мелітопольгаз пояснювальна записка до зіту по ІП за 2021р на 01.04.2021 - PrAT-Meltopolgaz-poyasnyuvalna-zapiska-do-ztu-po-P-za-2021r-na-01.04.2021.doc [76,5 Kb]
  4. ПрАТ Мелітопольгаз звіт пр виконання ІП за 2021 рік станом на 01.04.2021 - PrAT-Meltopolgaz-zvt-pr-vikonannya-P-za-2021-rk-stanom-na-01.04.2021.xls [85,5 Kb]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.

 

Текст документу - Rchna-nformacya-emtenta-cnih-paperv-za-2020-rk.pdf [1,01 Mb]

 

                         - Zvt-emtenta-cnnih-paperv-za-2020-rk.pdf.p7s [3,21 Kb]

Протокол про підсумки голосування 22.04.2021

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

22 квітня 2021 р.

 

Дата,  час і місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2020 року  10 година 00 хв., 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б. 47а, каб. 16.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2021 року.

Кворум загальних зборів:

 

Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 7 осіб, з яких 3 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 401 штука голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 401  голосу і складає 99,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто.

Повідомлення про інформацію

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Перелік документів:

 

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.04.21

   - Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta-22.04.21.pdf [48,71 Kb]

   - Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta-22.04.21.pdf.p7s [51,93 Kb]

 

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.04.21

   - Vdomost-pro-priynyattya-rshennya-pro-poperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnih-pravochinv-vd-22.04.21.pdf [45,4 Kb]

   - Vdomost-pro-priynyattya-rshennya-pro-poperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnih-pravochinv-vd-22.04.21.pdf.p7s [48,62 Kb]

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 16.04.2021р., надаємо наступну інформацію:

  • Загальна кількість простих іменних акцій – 2 194 800 ш.
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 998 641 шт.

Розподіл природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 3 місяця 2021 року

Газорозподільне підприємство протягом 2021 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 17 164 370,20 17 164 370,20
лютий 16 215 165,35 16 215 165,35
березень 14 086 846,46 14 086 846,46
Разом 47 466 382,01 47 466 382,01

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ Мелітопольгаз за 2020 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 05535349повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства).

 

Місцезнаходження Товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

 

Дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства: 22 квітня 2021 року о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а (адмін. будівля, 2 поверх, каб. №16), м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09:00, закінчення реєстрації – о 09 год. 45 хв.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: на 24:00 годину 16 квітня 2021 року.

 

Розподіл природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 2 місяця 2021 року

Газорозподільне підприємство протягом 2021 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 17 164 370,20 17 164 370,20
лютий 16 215 165,35 16 215 165,35
Разом 33 379 535,55 33 379 535,55

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації (для сайта)

З метою виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013 (далі - Положення), Приватне акціонерне товариство «Мелiтопольгаз» (далі - Емітент) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття особливої інформації, який було виявлено Емітентом самостійно 10.03.2021 року, а саме: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента».

 

Дата вчинення дії: 01.02.2021 року (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента).

Особлива інформація не була своєчасно розкрита з причини запроваджених обмежувальних заходів запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

 

Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента здійснено 10.03.2021 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива інформація: http://melgaz.com.ua/kompaniya/akcioneram/.

Розкриття інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів здійснено 10.03.2021 року.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери) 10.03.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Osobliva-nformacya-Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-10.03.21.pdf [48,69 Kb]
  2. Osobliva-nformacya-Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-10.03.21.pdf.p7s [8,4 Kb]

Назад Вперед
Наверх