Вернуться
» » » Обоснование проекта изменений к тарифу на услуги распределения природного газа на 2018 год

Обоснование проекта изменений к тарифу на услуги распределения природного газа на 2018 год

 

 

Обгрунтування проекту змін до  тарифу на послуги розподілу природного газу по ПАТ «Мелітопольгаз» на 2018 рік.

 

Проект структури тарифу (планової тарифної виручки) ПАТ «Мелітопольгаз» на послуги  розподілу природного газу представлено в додатку 1 (всі витрати враховані без ПДВ).

 

До структури тарифу включені  наступні витрати:

 

 1. До елементу структури тарифу «Вартість газу на технологічні та власні потреби (ВТВ) та / або послуги балансування природного газу» враховано обсяги ВТВ відповідно до Кодексу ГРМ. Очікувані річні обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на 2018 рік визначені на рівні фактичних обсягів втрат та виробничо -технологічних витрат природного газу в ГРМ за 2017 рік, які складають 4907,846 тис. м. куб. та на власні потреби 57,579 тис. м. куб. Середня ціна природного газу на дані потреби з ресурсів ТОВ «Променерго-Ресурс» за січень- лютий 2018 рік становить 8155,15 грн. за 1 тис. м. куб. Загальна суму витрат складе  40493,8 тис. грн.
 2. Елемент структури тарифу «Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні витрати) на 2018 рік врахувати у розмірі 3182,0 тис. грн. Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурах тарифів газорозподільних підприємств з 01.07.2015 року елемент витрат «вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)» включено на рівні фактичних витрат за 2016-2017 рр.,  проіндексованих на індекс цін виробників промислової продукції  на 2018 рік.
 3. Елемент структури тарифу «Витрати на оплату праці»  враховано в розмірі 43457,0 тис. грн., чисельність 365 чол. та елемент структури тарифу «єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування» відповідно становить 9560,5 тис. грн. Враховано плановану загальну (сумарну) чисельність працівників з урахуванням фактичних показників та показників необхідної чисельності , зокрема необхідної кількості працівників для забезпечення необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних мереж в залежності від їх протяжності та кількості, а саме:кількості газопроводів високого, середнього, низького тиску (газорозподільних мереж), внутрішньоквартальних, внутрішньодворових і споруд на них, ГГРП (головних газорегуляторних пунктів), ГРП (газорегуляторних пунктів), ШРП (шафових регуляторних пунктів газу), які забезпечують транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів; кількості станцій катодного захисту газопроводів від корозії; кількості систем хімзахисту газопроводів від корозії;кількості систем телемеханіки і зв’язку; кількості вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів обліку; кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих квартир побутових споживачів та об`єктів непобутових споживачів.  Для розрахунку елемента структури тарифу «Витрати на оплату праці» прийнята середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Запорізькій області за видом діяльності «Промисловість» за січень – жовтень 2017 року в розмірі 8166,0 грн. (дані управління статистики у Запорізькій області), відкоригована на прогнозований річний індекс зростання номінальної заробітної плати.
 4. Елементи структури тарифу «Амортизація» враховано в розмірі затвердженому постановою НКРЕКП від 24.03.2016р. № 440 (в редакції постанови НКРЕКП від 15.12.2016р. № 2299 в розмірі 3099,5 тис. грн.).
 5. «Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню» включені відповідно до розробленого Плану розвитку газорозподільної системи – Інвестиційної програми на 2018 рік в сумі 878,5 тис. грн.
 6. Елемент структури тарифу «Плата за експлуатацію майна, що належить державі» включено в розмірі 12156,7 тис. грн. відповідно Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 24.05.2017 № 240517/25-Млт-ГРМ та Додаткової угоди №1 від 31.01.2018р. до нього, укладених  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188). Річна плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових, що належить державі – 10 % його залишкової балансової вартості, яка станом на 31.12.2011 року становить 7080,2 тис. грн.
 7. Елемент структури тарифу «Компенсація недотриманої тарифної виручки » включено у розмірі 22541,06 тис. грн., розраховано виходячи з недоотриманого тарифного доходу за 2015-2017 рр., з них 2015 р. – 6514,20 тис. грн., 2016 р. – 5366,6 тис. грн., 2017р. – 10660,38 тис. грн. Кошти планується направити на встановлення індивідуальних лічильників природного газу населенню, виконання плану розвитку газорозподільної системи та погашення кредиторська заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз, ДК «Газ України».
 8. Елемент структури тарифу «Інші витрати». Враховуючи незмінність зазначеного елементу витрат в структурах тарифів газорозподільних підприємств з 01.07.2015 року елемент витрат «інші витрати»  враховано в розмірі фактичних витрат за 2016-2017 рік проіндексованих на індекс цін виробників промислової продукції  на 2018 рік.
 9. Елемент структури тарифу «Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників» включені відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» у розмірі 3 % від загальної кількості встановлених лічильників станом на 01.01.2018р. в сумі 1856,6 тис. грн.
 10. Елемент структури тарифу «Компенсація різниці в цінах на газ для ВТВ та власних потреб за 2017р.» включено у розмірі 12407,2 тис. грн.. Передбачено діючим тарифом – 23056,9 тис. грн. у 2017 р., фактичні витрати за 2017 рік – 35464,1 тис. грн. Кошти планується направити на встановлення індивідуальних лічильників природного газу населенню, виконання плану розвитку газорозподільної системи та погашення кредиторська заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз, ДК «Газ України».
 11. Елемент структури тарифу «Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи» включено у розмірі 27168,8 тис. грн. відповідно до даних НКРЕКП.
 12. Щодо прибутку, прийнятого в розрахунки тарифу. Відповідно до статті 9 Закону України «Про природні монополії» державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі принципів, зокрема самоокупності суб'єктів природних монополій. При цьому, відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» тарифи, повинні бути встановленими з урахуванням належного рівня рентабельності, який би забезпечив газорозподільним підприємствам, зокрема отримання обґрунтованого рівня прибутку, достатнього для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності.

 

Планова тарифна виручка (дохід) становить 179637,6 тис. грн. Загальні планові виробничі витрати дорівнюють 176115,3 тис. грн. Рівень рентабельності встановлено  у розмірі  2,0 %. Обсяг розподілу природного газу вставлено в розмірі 94480,8 тис. м. куб. (середній показник за 2015-2017 рр.) Розрахунковий тариф на 1000 куб. м. (без урахування ПДВ) становить 1805,75 грн.

 

 

 Проект структуры тарифа на распределения природного газа 2018 - Proekt-strukturi-tarifu-na-rozpodl-2018-rk.rar [9,82 Kb]