Повернутися
» » » Заявление на присоединение для небытовых потребителей

Заявление на присоединение для небытовых потребителей

 

 

Додаток 2

до Типового договору

розподілу природного газу

(пункт 1.3 розділу І)

 

Оператору ГРМ: ПАТ «Мелітопольгаз»

72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47-А

Споживач:  _______________________________________

_______________________________________

(П.І.Б. та ідентифікаційний номер або серія та

номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера))

 

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору розподілу природного газу

(для споживача, що не є побутовим)

Ознайомившись з умовами Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http://melgaz.com.ua/ та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності _______________________________________________________ ,

                                                                       (зазначити назву та дату друку тощо)

приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача за Договором:

1

Персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу

 

2

Назва та опис об'єкта

 

3

Адреса об’єкта

 

4

Величина приєднаної потужності об’єкта

 

5

Параметри вузла обліку

 

6

Інша інформація, передбачена вимогами чинного законодавства

 

 

Додатки до Договору, які додаються до заяви-приєднання:

____________________________________________________________________________________

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

__________________       ____________________         ______________________________________

              (дата)                                     (особистий підпис)                  (посада та П. І. Б. уповноваженої особи Споживача)


М.П. (за наявності)

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його даних, які стали відомі Оператору ГРМ в результаті укладання та виконання Договору, та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

Документ доступен для скачивания по этой ссылке - Dod.-2.-Zayava-priyednannya-dlya-spozhivacha-scho-ne-ye-pobutovim.doc [33 Kb]