Мелiтопольгаз

Підприємство "Мелітопольгаз" було створене у 1958 році як виробнича одиниця Запорізького виробничого обєднання "Запоріжгаз" під назвою "Мелітопольське межрегіональне управління газового господарства". У березні 1994 року управління зареєструвалося як самостійне державне підприємство. У лютому 1997 року, у процесі приватизації, підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство.

 

Підприємство успішно здійснювало безаварійне та безперебійне газопостачання, а також

очолило будівництво газопроводів середньго та низького тиску з метою газифікації природним газом регіону.

 

МелитопольГаз

 

Сьогоднi ПрАТ "Мелiтопольгаз" - сучасне пiдприємство, яке експлуатує 1910,85 км газових мереж, транспортує природний газ системою розподільчих газопроводів для 76845 побутових споживачів, 578 промислових та комунально-побутових пiдприємств, 4 пiдприємств теплоенергетики та 54 бюджетних установ. 

 

  До уваги споживачів, що не є побутовими!

 

Відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем та укладених договорів розподілу природного газу,   споживачі,  що  не  є  побутовими, мають право  не  пізніше  ніж до 20 жовтня 2021 року  подати уточнену заявку на величину річної замовленої потужності на розрахунковий календарний 2022 рік.

 

Річна замовлена потужність (за замовчуванням) споживача на розрахунковий календарний 2022 рік визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу за попередній  газовий рік, а саме  з 01.10.2020 року по 30.09.2021 року, але не може бути меншою за 314 куб.м.

 

Телефон для довідок 44-08-36.

Є можливість подати заявку на електрону адресу gorgas@ukr.net.

 

 

Інформація для побутових споживачів природного газу 

 

На виконання Закону України «Про ринок природного газу» №329-VIII від 09.04.2015 року  в частині вільного вибору постачальника природного газу ПрАТ «Мелітопольгаз» інформує, що з 1 серпня 2020 року кожен побутовий споживач має можливість самостійно вибрати (знайти) постачальника природного газу для закупівлі природного газу на власні потреби. Всі норми постачання природного газу викладені в Правилах постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року.

 

     В разі відсутності постачальника природного газу відібраний газ з мереж Оператора ГРМ визначається як "несанкціонований відбір". ПрАТ «Мелітопольгаз» буде змушений на такого споживача накласти  штрафні санкції згідно вимог чинного законодавства або відключити його від газопостачання.

 

     Для отримання додаткових роз’яснень, щодо подальшого постачання природного газу до Ваших осель, Ви можете звернутись за адресою:

м. Мелітополь, проспект 50 річчя Перемоги, буд. 17  

та за телефонами:

45-01-04;

067-191-71-04;  

050-482-91-04.

 

Iнформація щодо вартості витрат на припинення та відновлення розподілу природного газу

  

Однією із причин припинення газопостачання (розподілу природного газу) є заборгованість за використаний природний газ.

     Припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

     При несанкціонованому відновленні газоспоживання (розподілу природного газу), у  відмові представникам Оператора ГРМ в доступі до об'єкта споживача для припинення газопостачання (розподілу природного газу) та інше, припинення газопостачання (розподілу природного газу) може бути здійснено шляхом механічного від'єднання (зварювальні роботи) газових мереж споживача від газорозподільної системи.

     Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) здійснюється за письмовим зверненням споживача та після оплати заборгованості, усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу). Вартість таких витрат залежить від багатьох складових. Зокрема від місцезнаходження газифікованого об’єкта (місто, село, будинок, квартира), кількість часу відсутності споживання природного газу, тиск газу у газопроводі на якому проведено механічне від’єднання та кількості газового обладнання на яке потрібно здійснити пуск природного газу.

    На теперішній час такі суми коливаються від 4000 грн. до 10 000 грн. Звертаємо увагу, що найбільша вартість таких робіт становить саме при механічному від’єднанні газопроводу споживача боржника.

 

Повідомлення споживачам ПрАТ «Мелітопольгаз» про початок постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 

Згідно з даними, отриманими Оператором ГРМ ПрАТ «Мелітопольгаз» 19.01.2022 р. через інформаційну платформу Оператора ГТС, 3 споживача зареєстровано у Реєстрі постачальника «останньої надії».

 

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» є постачальником «останньої надії», додаткова інформація за посиланням  https://gas.ua/uk/home/slr

 

Про компанію

ПрАТ «Мелітопольгаз- підприємство, що здійснює діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії , всім категоріям споживачів на території  м.Мелітополя, пгт Приазовське, пгт.Веселе, а також Мелітопольського, Приазовського, Веселівського районів.

 

Основi функцii ПрАТ "Мелітопольгаз"

 

Основними функціями ПрАТ «Мелітопольгаз» (як Оператора  газорозподільної мережі) є:

 • забезпечення розподілу природного газу від місць його надходження в газорозподільні мережі з газотранспортної системи та з інших джерел до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів;
 • забезпечення оперативно-диспетчерського управління газорозподільної мережі та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах газорозподільної мережі  з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки;
 • забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи газорозподільної мережі, розробка оптимальних технологічних режимів роботи газорозподільної мережі для безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів;
 • забезпечення організації та реєстрації взаємовідносин суб’єктів ринку природного газу, які підключені до/через газорозподільні мережі  та співпрацюють з ним, при забезпеченні розподілу природного газу газорозподільної мережі ;
 • виконання договірних зобов’язань при розподілі (споживанні, передачі) природного газу газорозподільної мережі;
 • своєчасне інформування суб’єктів ринку природного газу про відхилення технологічних режимів роботи газорозподільної мережі, що можуть вплинути на режим газоспоживання (обмеження обсягів тощо), та вжиття заходів щодо їх ліквідації;
 • забезпечення контролю якості фізико-хімічних характеристик та показників природного газу, який передається до/з газорозподільної мережі ;
 • забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в газорозподільній мережі;
 • забезпечення приєднання об’єктів замовників до газорозподільної мережі , що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, за їх зверненням та за умови дотримання вимог діючого  законодавства ;
 • забезпечення балансування між об’ємами і обсягами передачі природного газу до газорозподільної мережі та об’ємами і обсягами передачі природного газу з газорозподільної мережі  (споживачам, для транзиту в інші ГРМ);
 • формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників фактичного об’єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу по об’єктах суб’єктів ринку природного газу, які знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ;
 • співпраця з операторами суміжних систем з метою надійного та ефективного функціонування газорозподільної мережі ;
 • дослідження потреб споживачів (замовників), у тому числі різних галузей економіки, в природному газі для здійснення підготовки планів розвитку та розбудови газорозподільної мережі.

   

 

Cклад газорозподільної мережі

 

До складу газорозподільної мережі ПрАТ «Мелітопольгаз» входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення і зокрема включають:

 • газопроводи, підземні та  надземні, високого, середнього та низького тиску-1305 км;
 • обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема ГРП та ШРП-332 шт., комбіновані будинкові регулятори тиску - 27 тис.шт.;
 • установки електрохімічного захисту від корозії- 90 шт.;
 • лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами;
 • переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо);
 • будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування газорозподільної мережі ;
 • споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

 

Надійнiсть та безпека

 

ПрАТ «Мелітопольгаз» для  надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

 • забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації газорозподільної мережі;
 • розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до газорозподільної мережі , план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;
 • підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;
 • підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;
 • провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

 

 

Контактна інформація

    

Контактна інформація підприємства ПрАТ "Мелітопольгаз"

 

Служба аварійно відновлювальних робіт

 

104 ( цілодобово)

06192-5-60-80

Приймальня

 

06192-5-46-08

Бухгалтерія

 

0619-44-08-37

Відділ економіки праці та ціноутворення

 

0619-44-08-30

Юридичнийвідділ

 

0619-44-08-41

Центр по підготовці кадрів

 

0619-44-08-24

Виробничо - технічний відділ

 

0619-44-08-35

Відділ кадрів

 

0619-44-08-43

Відділ безпеки і технічного захисту

 

0619-44-08-49

Відділ охоронипраці

 

0619-44-08-47

Ремонтно - монтажний цех

 

0619-44-08-38

Цех внутрішньобудинкового газового устаткування

по обслуговуванню приватних житлових будинків

 

по обслуговуванню багатоквартирного будинків

 

 

 

0619-44-08-29

 

0619-44-08-27

Автотранспортний цех

 

0619-44-08-39

Ремонтно – господарська дільниця

 

0619-44-08-22

Служба енергетики

 

0619-44-08-25

Служба метрології

 

0619-44-08-20

Цех експлуатації газових мереж і обладнання

 

0619-44-08-34

Служба обліку газу:

Диспетчер СОГ

Промгрупа

 

 

побутовим споживачам

Колл-Центр

 

15-73

0619-5-12-08

0619-44-08-36

 

0800-30-31-04

06192-5-04-72

0619-45-01-04

067-19-17-104

050-48-29-104

Приазовський цех природного та скрапленного газу

 

0233-2-29-48

Веселівський цех природного та скрапленного газу

 

0236-2-16-40

0236-2-11-69

ФГИ выставит на продажу акции «Мелитопольгаза»

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% госпакет акций «Мелитопольгаза», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 3 апреля.

Какие адреса Мелитополь газ отключит от газоснабжения?

Конец отопительного периода ОАО «Мелитопольгаз» встретил с большими долгами, которые появились из-за недобросовестного погашения мелитопольцами своих долговых обязательств. На сегодняшний день предприятию необходимо погасить пяти миллионов двухсот тысяч гривен. Погашения этой суммы требуют от мелитопольцев представители «Нефтегаз Украины» и грозят в случае неуплаты подать в суд, что выльется большими штрафами нашим газовщикам.

Уже в этом году в Украине могут быть повышены тарифы на газ и электричество на 20% и 25% соответственно

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект, который предлагает устанавливать цены на газ для населения в соответствии с объемами его потребления. Законопроект поддержали 293 народных депутата (необходимый минимум - 226). Напомним, сейчас любое изменение тарифов принимается национальной комиссией регулирования электроэнергетики по согласованию с Кабинетом министров.

Мелiтопольгаз

Підприємство "Мелітопольгаз" було створене у 1958 році як виробнича одиниця Запорізького виробничого обєднання "Запоріжгаз" під назвою "Мелітопольське межрегіональне управління газового господарства". У березні 1994 року управління зареєструвалося як самостійне державне підприємство. У лютому 1997 року, у процесі приватизації, підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство.

 

Підприємство успішно здійснювало безаварійне та безперебійне газопостачання, а також

очолило будівництво газопроводів середньго та низького тиску з метою газифікації природним газом регіону.

 

МелитопольГаз

 

Сьогоднi ПрАТ "Мелiтопольгаз" - сучасне пiдприємство, яке експлуатує 1910,85 км газових мереж, транспортує природний газ системою розподільчих газопроводів для 76845 побутових споживачів, 578 промислових та комунально-побутових пiдприємств, 4 пiдприємств теплоенергетики та 54 бюджетних установ. 

 

  До уваги споживачів, що не є побутовими!

 

Відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем та укладених договорів розподілу природного газу,   споживачі,  що  не  є  побутовими, мають право  не  пізніше  ніж до 20 жовтня 2021 року  подати уточнену заявку на величину річної замовленої потужності на розрахунковий календарний 2022 рік.

 

Річна замовлена потужність (за замовчуванням) споживача на розрахунковий календарний 2022 рік визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу за попередній  газовий рік, а саме  з 01.10.2020 року по 30.09.2021 року, але не може бути меншою за 314 куб.м.

 

Телефон для довідок 44-08-36.

Є можливість подати заявку на електрону адресу gorgas@ukr.net.

 

 

Інформація для побутових споживачів природного газу 

 

На виконання Закону України «Про ринок природного газу» №329-VIII від 09.04.2015 року  в частині вільного вибору постачальника природного газу ПрАТ «Мелітопольгаз» інформує, що з 1 серпня 2020 року кожен побутовий споживач має можливість самостійно вибрати (знайти) постачальника природного газу для закупівлі природного газу на власні потреби. Всі норми постачання природного газу викладені в Правилах постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року.

 

     В разі відсутності постачальника природного газу відібраний газ з мереж Оператора ГРМ визначається як "несанкціонований відбір". ПрАТ «Мелітопольгаз» буде змушений на такого споживача накласти  штрафні санкції згідно вимог чинного законодавства або відключити його від газопостачання.

 

     Для отримання додаткових роз’яснень, щодо подальшого постачання природного газу до Ваших осель, Ви можете звернутись за адресою:

м. Мелітополь, проспект 50 річчя Перемоги, буд. 17  

та за телефонами:

45-01-04;

067-191-71-04;  

050-482-91-04.

 

Iнформація щодо вартості витрат на припинення та відновлення розподілу природного газу

  

Однією із причин припинення газопостачання (розподілу природного газу) є заборгованість за використаний природний газ.

     Припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

     При несанкціонованому відновленні газоспоживання (розподілу природного газу), у  відмові представникам Оператора ГРМ в доступі до об'єкта споживача для припинення газопостачання (розподілу природного газу) та інше, припинення газопостачання (розподілу природного газу) може бути здійснено шляхом механічного від'єднання (зварювальні роботи) газових мереж споживача від газорозподільної системи.

     Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) здійснюється за письмовим зверненням споживача та після оплати заборгованості, усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу). Вартість таких витрат залежить від багатьох складових. Зокрема від місцезнаходження газифікованого об’єкта (місто, село, будинок, квартира), кількість часу відсутності споживання природного газу, тиск газу у газопроводі на якому проведено механічне від’єднання та кількості газового обладнання на яке потрібно здійснити пуск природного газу.

    На теперішній час такі суми коливаються від 4000 грн. до 10 000 грн. Звертаємо увагу, що найбільша вартість таких робіт становить саме при механічному від’єднанні газопроводу споживача боржника.

 

Повідомлення споживачам ПрАТ «Мелітопольгаз» про початок постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 

Згідно з даними, отриманими Оператором ГРМ ПрАТ «Мелітопольгаз» 19.01.2022 р. через інформаційну платформу Оператора ГТС, 3 споживача зареєстровано у Реєстрі постачальника «останньої надії».

 

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» є постачальником «останньої надії», додаткова інформація за посиланням  https://gas.ua/uk/home/slr

 


Назад Вперед
Наверх