Компания

Отчет о ценных бумагах за 3 квартал 2018 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 3 квартал 2018 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о должностных лицах эмитента.
 • Информация о выпуске акций эмитента.
 • Информация об обязательствах эмитента.
 • Информация об объемах производства.
 • Информация о себестоимости реализованной продукции.
 • Информация Об общей численности глосующих акций.
 • Баланс (Отчет о финансовом состоянии).
 • Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе).
 •  

Все документы отчета содержатся в этом архиве - Otchet-3-kvartal.rar [460,81 Kb]

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки

 

ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

17 жовтня 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки - Інвестиційної програми на 2019 рік.

      У зв’язку із внесенням змін до проекту Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки – Інвестиційної програми на 2019 рік, ПАТ «Мелітопольгаз» проводить його повторне відкрите обговорення.

     Проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки – Інвестиційна програма на 2019 рік оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті товариства в мережі Інтернет http://melgaz.com.ua/ розділ «Компанія» підрозділ «Інвестиційна програма».

    

 

Объемы транспортировки природного газа за 8 месяцев 2018 года

Газорозподільне підприємство протягом 2018 року здійснило транспортування природного газу газорозподільними мережами ПАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  тис.куб.м, у тому числі по місяцях:

період

обсяг природного газу

плановий

фактичний

січень

23 562,293

18 793,296

лютий

21 128,979

15 921,233

березень

15 223,573

16 277,038

квітень

5 585,555

3 823,932

Протокол открытого обсуждения Плана развития на 2019 - 2028 годы

27 августа 2018 года состоялось открытое обсуждения "Плана развития газораспределительной системы ПАО "Мелитопольгаз" на 2019 - 2028 годы".

 

Протокол обсуждения - Protokol-publchnogo-obgovorennya-P-2019-rk.pdf [1,08 Mb]

 

План развития газотранспортной системы ПАТ "Мелитопольгаз" на 2019 - 2028 годы

 

ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

13 серпня 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки - Інвестиційної програми на 2019 рік.

ПАТ «Мелітопольгаз» проводить відкрите обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки - Інвестиційної програми на 2019 рік.

Проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки – Інвестиційна програма на 2019 рік оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті товариства в мережі Інтернет http://melgaz.com.ua/ розділ «Компанія» підрозділ «Інвестиційна програма».

 

Отчет о ценных бумагах за 2 квартал 2018 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 2 квартал 2018 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о должностных лицах эмитента.
 • Информация о лицах, услугами которых пользуется эмитент.
 • Информация о выпуске акций эмитента.
 • Информация об обязательствах эмитента.
 • Информация об объемах производства.
 • Информация о себестоимости реализованной продукции.
 • Баланс (Отчет о финансовом состоянии).
 • Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе).

 

Все документы отчета содержатся в этом архиве - Otchet-2-Kvartal.rar [474,9 Kb]

 

Информация для акционеров

Администрация ПАО "Мелитопольгаз" знакомит Вас со следующими документами:

Протокол про підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мелітопольгаз"

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

25 квітня 2018 р.

 

Дата проведення голосування: 25 квітня 2018 року.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 року.

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 10 осіб, з яких 5 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 401 штука голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 401 голосу і складає 99,69% від загальної кількості

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Отчет о ценных бумагах за 1 квартал 2018 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 1 квартал 2018 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о должностных лицах эмитента.
 • Информация об образовании и стаже работы должностных лиц эмитента.
 • Информация о лицах, услугами которых пользуется эмитент.
 • Информация о выпуске акций эмитента.
 • Информация об обязательствах эмитента.
 • Информация об объемах производства.
 • Информация о себестоимости реализованной продукции.
 • Баланс (Отчет о финансовом состоянии).
 • Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе).

 

Все документы отчета содержатся в этом архиве - Otchet-1-2018.rar [444,71 Kb]

Информация об общей численности акций

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 19.04.2018р. надаємо наступну інформацію:

Загальна кількість простих іменних акцій – 2194800 ш.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1998641 шт.