Компания

Протокол открытого обсуждения Плана развития на 2019 - 2028 годы

27 августа 2018 года состоялось открытое обсуждения "Плана развития газораспределительной системы ПАО "Мелитопольгаз" на 2019 - 2028 годы".

 

Протокол обсуждения - Protokol-publchnogo-obgovorennya-P-2019-rk.pdf [1,08 Mb]

 

План развития газотранспортной системы ПАТ "Мелитопольгаз" на 2019 - 2028 годы

 

ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

13 серпня 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки - Інвестиційної програми на 2019 рік.

ПАТ «Мелітопольгаз» проводить відкрите обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки - Інвестиційної програми на 2019 рік.

Проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки – Інвестиційна програма на 2019 рік оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті товариства в мережі Інтернет http://melgaz.com.ua/ розділ «Компанія» підрозділ «Інвестиційна програма».

 

Отчет о ценных бумагах за 2 квартал 2018 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 2 квартал 2018 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о должностных лицах эмитента.
 • Информация о лицах, услугами которых пользуется эмитент.
 • Информация о выпуске акций эмитента.
 • Информация об обязательствах эмитента.
 • Информация об объемах производства.
 • Информация о себестоимости реализованной продукции.
 • Баланс (Отчет о финансовом состоянии).
 • Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе).

 

Все документы отчета содержатся в этом архиве - Otchet-2-Kvartal.rar [474,9 Kb]

 

Информация для акционеров

Администрация ПАО "Мелитопольгаз" знакомит Вас со следующими документами:

Протокол про підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мелітопольгаз"

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

25 квітня 2018 р.

 

Дата проведення голосування: 25 квітня 2018 року.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 року.

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 10 осіб, з яких 5 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 401 штука голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 401 голосу і складає 99,69% від загальної кількості

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Отчет о ценных бумагах за 1 квартал 2018 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 1 квартал 2018 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о должностных лицах эмитента.
 • Информация об образовании и стаже работы должностных лиц эмитента.
 • Информация о лицах, услугами которых пользуется эмитент.
 • Информация о выпуске акций эмитента.
 • Информация об обязательствах эмитента.
 • Информация об объемах производства.
 • Информация о себестоимости реализованной продукции.
 • Баланс (Отчет о финансовом состоянии).
 • Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе).

 

Все документы отчета содержатся в этом архиве - Otchet-1-2018.rar [444,71 Kb]

Информация об общей численности акций

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 19.04.2018р. надаємо наступну інформацію:

Загальна кількість простих іменних акцій – 2194800 ш.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1998641 шт.

Годовой отчет по ценным бумагам за 2017 год

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 2017 год.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 • Титульный лист
 • Содержание.
 • Основные данные эмитента.
 • Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.
 • Информация о основателях эмитента.
 • Информация об образовании и стаже работы должностных лиц эмитента.

Сообщение об итогах открытого обсуждения проекта плана развития предприятия 04.04.2018

 

Администрация ПАО "Мелитопольгаз" сообщает о том, что 4 апреля состоялось открытое обсуждение Плана развития газораспределительного предприятия на 2018 - 2027 годы.

 

Вашему вниманию предлагаются следующие документы:

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів 25.04.2018

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»  (код ЄДРПОУ 05535349)

 

Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.

 

 

Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2018 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «19» квітня 2018 року.