Повернутися
» » » Протокол про підсумки голосування 15 квітня 2020 року

Протокол про підсумки голосування 15 квітня 2020 року

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

15 квітня 2020 р.

 

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 квітня 2020 року.

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 4 особи, з яких 2 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 443 702 штук голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 443 702 голосу і складає 72,23%  від загальної кількості

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Повний тект документу - Protokol-pro-pdsumki-golosuvannya-15.04.2020-roku.doc [123 Kb]