Повернутися
» » » Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Публичне акціонерне товариство «Мелітопольгаз» представляєт звіт цінних паперів за 2018 рік.

 

Зміст звіту:

 1. Титульний лист.
 2. Зміст.
 3. Основні відомості про емітента.
 4. Інформація на одержані ліцензії.
 5. Судові справи емітента.
 6. Штрафні санкціі емітента.
 7. Опис.бізнесу.
 8. Інформація про органи управління.
 9. Інформація щодо освіти посадових осіб.
 10. Інформація про володіння посадовими особами.
 11. Звіт керівництва.
 12. Інформація про осіб, що володіють понад 5 відсотками акцій.
 13. Структура капіталу.
 14. Інформація про випускі акцій.
 15. Інформація про наявність акцій у працівників.
 16. Інформація про господарську діяльність.
 17. Інформація про вартість активів.
 18. Інформація про забов’язання.
 19. Інформація про обсяги виробництва.
 20. Інформація про собівартість.
 21. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
 22. Баланс.
 23. Звіт про фінансові результати.
 24. Звіт про рух грошових коштів.
 25. Звіт про власний капітал.
 26. Твердження щодо річної інформаціі.
 27. Відомості щодо особливої інформаціі.

 

Усі документи звіту містяться в цьому архіві - Zvit_2018.rar.p7s [3,23 Mb]