Повернутися
» » » Зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів

Зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 05535349)

Місцезнаходження товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.

 

 

    Наглядова Рада Товариства повідомляє про зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 27 квітня 2019 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318, розміщеному в офіційному доступі на власному веб-сайті та  сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.03.2019 року.

 

1. Питання 18 порядку денного виключити. Питання 19, 20, 21 , 22, та 23 вважати 18, 19, 20, 21, 22 відповідно.

 

2. Перелік змін до питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Мелітопольгаз» з проектами рішень:

 

17.  Обрання Ревізійної комісії Товариства.

      Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Мелітопольгаз» у складі трьох осіб

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії, встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії згідно з Додатком 2.

 2. Обрати  особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства - Голову правління Товариства Новака Михайла Григоровича.

22. Затвердження Положення про Ревізійну комісію  Товариства.

  Затвердити Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ «Мелітопольгаз» у редакції, що додається.