Вернуться
» » » Информация об общей численности акций

Информация об общей численности акций

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 19.04.2018р. надаємо наступну інформацію:

Загальна кількість простих іменних акцій – 2194800 ш.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1998641 шт.