Компанія

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 8 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень 1 609 506,27 1 609 506,27
липень 1 501 804,78 1 501 804,78
серпень 1 579 020,35 1 579 020,35
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 53 519 319,78 53 519 319,78

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 7 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень 1 609 506,27 1 609 506,27
липень 1 501 804,78 1 501 804,78
серпень    
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 51 940 299,43 51 940 299,43

Звітна інформація про виконання планів розвитку за 2018, 2019 та 2020 роки станом на 30.06.2020 р.

Звітна інформація про виконання планів розвитку за 2018, 2019 та 2020 роки станом на 30.06.2020 р.

 

Перелiк документiв:

 1. Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2018 рік на 30.06.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2018-rk-na-30.06.2020r.xls [106,5 Kb]
 2. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2018 рік на 30.06.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2018-rk-na-30.06.2020r.-Meltopolgaz.doc [98 Kb]
 3. Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2019 рік на 30.06.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2019-rk-na-30.06.2020r.xls [102 Kb]
 4. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2019 рік на 30.06.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2019-rk-na-30.06.2020r.-Meltopolgaz.doc [99,5 Kb]
 5. Звіт по виконанню Плану розвитку ПрАТ Мелітопольгаз звіт  за 2020 рік на 30.06.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PrAT-Meltopolgaz-zvt-za-2020-rk-na-30.06.2020r.xls [91,5 Kb]
 6. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2020 рік на 30.06.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2020-rk-na-30.06.2020r.-Meltopolgaz.doc [76,5 Kb]

 

Проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки

ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

15 липня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки - Інвестиційної програми на 2021 рік.

 

      ПрАТ «Мелітопольгаз» запрошує прийняти участь у відкритому обговоренні Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки - Інвестиційної програми на 2021 рік. 

 

     Проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки - Інвестиційної програми на 2021 рік оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті товариства в мережі Інтернет http://melgaz.com.ua/ розділ «Компанія» підрозділ «Інвестиційна програма».

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 6 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень 1 609 506,27 1 609 506,27
липень    
серпень    
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 50 438 494,65 50 438 494,65

Договор по держмайну

Перелiк документiв:

 1. Договор по держмайну - Dogovor-po-derzhmaynu.pdf [276,47 Kb]
 2. Інформація про договір - nformacya-pro-dogovr.pdf [720,75 Kb]
 3. Дод угода №1 от 24.05.17г  держ майно - dod-ugoda-1-ot-24.05.17g-derzh-mayno.pdf [478,97 Kb]
 4. Перелік держмайна станом на 31.01.2020 - Perelk-derzhmayna-stanom-na-31.01.2020.pdf [1,62 Mb]

Особлива інформація 24.06.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Osobliva-nformacya-24.06.2020.docx [17,84 Kb]
 2. Osobliva-nformacya-24.06.2020.docx.p7s [2,09 Kb]

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 5 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень    
липень    
серпень    
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 48 828 988,38 48 828 988,38

Особлива інформація для акцiонерiв

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 1. Titulniy-arkush-Povdomlennya-Povdomlennya-pro-nformacyu.pdf [46,97 Kb]
 2. Titulniy-arkush-Povdomlennya-Povdomlennya-pro-nformacyu.pdf.p7s [49,06 Kb]

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 1. Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta.pdf [64,64 Kb]
 2. Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta.pdf.p7s [66,74 Kb]

Назад Вперед
Наверх