Компания

Транспортування природного газу ПАТ "Мелітопольгаз" за 5 місяцiв 2019 року

Газорозподільне підприємство протягом 2019 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  тис.куб.м, у тому числі по місяцях:

 

період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 21 505,353 17 799,966
лютий 19 326,688 14 640,521
березень 11 066,830 11 066,830
квітень 4 303,106 4 303,106
травень 1 679,374 1 679,374

Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

10.05.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Два повiдомлення вiд ПАТ "Мелiтопольгаз"

Два повiдомлення вiд ПАТ "Мелiтопольгаз"

 

 1. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери - Poperednye-nadannya-zgodi-27.04.2019-1.docx.p7s [19,06 Kb]
 2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - Posadov-27.04.2019.docx.p7s [21,07 Kb]

Протокол чергових загальних зборів акціонерів

 

Протокол про підсумки голосування

 

чергових загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

 

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

27 квітня 2019 р.

 

 

 

Дата проведення голосування: 27 квітня 2019 року.  

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2019 року.

 

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 10 осіб, з яких 5 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 403 штук голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 403 голосу і складає 99,69% від загальної кількості

 

 

Повний текст документа - Protokol-pro-pdsumki-golosuvannya-27.04.2019-roku.doc [203 Kb]

Звіт по виконанню Плану розвитку

 

Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2018 рік на 01.04.2019р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2018-rk-na-01.04.2019r.rar [17,47 Kb]

 

Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2019 рік на 01.04.2019р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2019-rk-na-01.04.2019r.rar [16,43 Kb]

 

 

Протокол вiдкритого обговорення проекту змiн до тарифу

До уваги акцiонерiв i споживочiв прородього газу "Протокол вiдкритого обговорення проекту змiн до тарифу" - Protokol-vdkritogo-obgovorennya-23.04.2019.pdf [1,91 Mb]

Транспортування природного газу ПАТ "Мелітопольгаз" за 3 місяця 2019 року

Газорозподільне підприємство протягом 2019 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  тис.куб.м, у тому числі по місяцях:

 

період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 21 505,353 17 799,966
лютий 19 326,688 14 640,521
березень 11 066,830 11 066,830

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 23.04.2019р. надаємо наступну інформацію:

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 2194800 ш.
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1998641 шт.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Публичне акціонерне товариство «Мелітопольгаз» представляєт звіт цінних паперівза 2018 рік.

 

Зміст звіту:

 1. Титульний лист.
 2. Зміст.
 3. Основні відомості про емітента.
 4. Інформація на одержані ліцензії.
 5. Судові справи емітента.
 6. Штрафні санкціі емітента.
 7. Опис.бізнесу.

Зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 05535349)

Місцезнаходження товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.

 

 

    Наглядова Рада Товариства повідомляє про зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 27 квітня 2019 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318, розміщеному в офіційному доступі на власному веб-сайті та  сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.03.2019 року.


Назад Вперед
Наверх